Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti 23.2.
– siirtyä pöytäkirjan tarkastamisessa ensisijaisesti vahvalla tunnistautumisella tapahtuvaan sähköiseen allekirjoittamiseen
– merkitsi tiedoksi vuoden 2020 tilinpäätösarvion
– teki ehdollisen ehdotuksen edustajista Lounais-Suomen koulutus Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen luottamushenkilöjäsenistä
– päätti lausunnon antamisesta lukiodiplomijärjestelmän kehittämisestä
– kuuli tiedoksiantoasioissa apulaisrehtori Juha Jokisen alustuksen koulupudokkaista

Uudet koronarajoitukset 8.3. alkaen
Suomen hallitus päätti 25.2. poikkeusoloista, jotka saattavat vaikuttaa myös toisen asteen opetukseen Varsinais-Suomessa. Sairaanhoitopiiri päättää suosituksista ja määräyksistä huomenna tiistaina. Toinen aste tulee jatkamaan vähintään hybridimallilla 8.-28.3. Novidan tavoitteena on palata normaaliin opetukseen tai jatkaa hybridimallilla. Kuntayhtymä on laatinut asiasta tiedotteen opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle. Tiedote julkaistaan välittömästi, kun AVI, THL, sairaanhoitopiiri ja OKM/OPH ovat tarkentaneet hallituksen tiedottamiin poikkeusoloihin liittyviä yksityiskohtia.
Tämän hetken tietojen pohjalta voidaan jo todeta seuraavaa:
1. Novidassa jatkamme aikaisemman päätöksemme mukaisella hybridimallilla 7.3. saakka kuitenkin huolehtien siitä, että tarpeen vaatiessa jokainen opiskelija käy vähintään kerran koulussa ennen 8.3. Opettajien tulee varmistaa, että jokaisella opiskelijalla on riittävät valmiudet siirtyä mahdolliseen nykyistä kattavampaan etäopetukseen ajalla 8.3.-28.3.
2. Jos Novidassa siirrytään 8.3. -28.3. etäopetukseen, esimiestensä johdolla opettajat ja opiskelijahuolto suunnittelevat tehokkaan ja toimivan etäopetuksen toteutumisen, kaikkien opiskelijoiden tavoitettavuuden ja riittävien tukitoimien mahdollistamisen.
3. Kaikille kuntayhtymän työntekijöille turvataan työn jatkuminen myös sinä aikana, kun opetus mahdollisesti annetaan etäopetuksena. Työntekijälle osoitetaan korvaavaa työtä, jos hänen normaali työntekonsa keskeytyy etäopetuksen ajaksi. Lomautuksia ei oteta käyttöön. Vuosilomien pitäminen on suotavaa.
4. Opiskelijoille, huoltajille sekä kuntayhtymän työntekijöille lähetetään tiedote alkuviikosta.
5. Kaikki edellä mainittu koskee sekä ammatillista opetusta että lukio-opetusta. Esimiehet (koulutuspäälliköt ja rehtorit) päättävät aikaisemman päätöksen mukaisesti opetuksen toteutuksesta.

Kuntayhtymässä varaudutaan siihen, että poikkeuksellinen tilanne saattaa jatkua myös 28.3. jälkeen.

Kuntayhtymä mukana MMM hankehaussa
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maa- ja metsätalouden tietopohjaa kehittämällä maatalouden ja metsän biomassan, hiilitaseen ja kasvun laskentamenetelmiä. Hankkeen kokonaiskesto olisi 1.4.2021-30.4.2023. Hankkeen pääasiallinen tutkimusalue on Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Loimaan koulutila ja sen ympärillä oleva alue ja metsäsovelluksessa Loimijoen mhy:n alue. Menetelmät kehitetään sovellettavaksi koko Suomen alueelle.
Hankkeen toteuttavat VTT, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Satellio Oy, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä ja Solmust Oy. VTT on hankkeen koordinaattori, jonka päävastuualueena ovat kaukokartoitus- ja koneoppimismenetelmät. Luonnonvarakeskuksen päävastuualue on peltojen biomassa, hiilitase ja kasvumallit. Helsingin yliopiston päävastuualue on metsän biomassa, hiilitase ja kasvumallit. Satellion päävastuualue on palvelun toteutus. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Solmust:n vastuualuetta on palvelun pilotointi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 571 000 € ja LSKKY:n osuus n. 64 000 €, josta tuen osuus 45 000 € (70 %). Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9008450 ja koulutilan isäntä Tuomas Levomäki puh. 040 586 6915.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Tilinpäätösinfo henkilökunnalle
Perinteinen tilinpäätösinfo pidetään henkilökunnalle 24.3 klo 15.00-15.30 Teams-kokouksena. Teams-kokouskutsu ja linkki info-tilaisuuteen lähetetään koko henkilökunnalle sähköpostilla lähempänä ajankohtaa. Tilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista. Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen 23.3.2021. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 23.2.2021 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Novidan opiskelijoille kesätöitä
Loimaan kaupunki palkkaa 10 Novidasta tänä keväänä valmistunutta loimaalaista nuorta kesätöihin loimaalaisiin yrityksiin. Kesätyön kesto on yksi kuukausi 85%:n työajalla ja sen tulee sijoittua kesä-elokuun ajalle. Kohderyhmänä ovat nuoret, joilla on haasteita löytää työpaikkaa.

Novidan opinto-ohjaajat infoavat kohderyhmän nuoria ja ohjaavat jättämään työhakemuksen yritysneuvojalle, joka yhdistää yritykset ja nuoret sekä välittää hakemukset yrityksiin. Yritykset haastattelevat nuoret ennen päätöksentekoa.
Lisätietoja antavat yritysneuvoja Paula Avellán, puh. 02 761 4345, paula.avellan@loimaa.fi ja työllisyyspäällikkö Kaisa Kantola, puh. 02 761 2136, kaisa.kantola@loimaa.fi

Myös teknologiateollisuus ry auttaa opiskelijoita kesätyöpaikkojen etsinnässä ja alan kesätyöpaikkatarjonta löytyy yhdeltä sivustolta https://www.mytech.fi/kesatyot Sivustolla on myös yritysten ilmoittamia harjoittelu- ja opinnäytepaikkoja.

Älykäs ennakointi -hanke laittoi yrityskyselyt käyntiin
Pari vuotta kestävää Älykäs ennakointi -kestävä kasvu -hanketta on toteutettu nyt kolmisen kuukautta. Missä hanke menee? Alla uusimpia kuulumisia:

Mihin hanke tähtää?

Älykäs ennakointi -hankkeella on oma juliste. Viestintää hanke tekee www.ennakointiakatemia.fi -sivuston kautta.

Hankkeen myötä ennakoidaan ja kartoitetaan nykyisiä ja varsinkin tulevia osaamistarpeita Varsinais-Suomessa, valmistavassa teknologiateollisuudessa ja meriteollisuudessa. Tarkoituksena on kerätä ennakointitietoa sekä oppilaitoksia että yrityksiä varten: yrityksille osaamisen kehittämiseksi ja oppilaitoksille koulutussisältöjen parantamista varten. Uusia koulutusratkaisuja aiotaan hankkeen aikana pilotoida sekä nuorten opetukseen että työssä olevalle väestölle. Novidan hankekumppaneina ovat Raseko, Turun AMK ja Turun yliopisto.

Mitä tällä hetkellä tehdään?
Parhaillaan käynnissä ovat yrityskyselyt. Novidasta kyselyitä tekemässä on tekniikan alan opettajia Loimaalta, Liedosta ja Uudestakaupungista. Ajatuksena on soitella esimerkiksi koulutussopimuksista tutuille yrityksille sekä myös niille yrityksille, joiden kanssa toivottaisiin yhteistyön alkavan.
Kysymme mm.

  • Miten yritykset näkevät tulevan työvoima- ja osaamistarpeen?
  • Millaista ennakointia yritykset tekevät ja mitä seuraavat muutoksen mittarina?
  • Mihin muutokseen tai uuteen asiaan oppilaitosten pitäisi erityisesti tarttua?

Vastauksia on tällä hetkellä vasta kymmenkunta, mutta jo nyt on nähtävissä esimerkiksi yritysten tarve satsata ympäristöosaamiseen. Lisää tuloksia on luvassa huhti-toukokuussa.

Ennakointitilaisuus maaliskuussa, tiedonlouhinta alkamassa
Myös hankkeen ensimmäinen yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteinen tilaisuus on valmistelussa. Maaliskuun 24. päivänä etätilaisuudessa on tarjolla alustuksia + keskustelua + tiedon syventämistä. Tilaisuudesta tehdään uutisia ja tilaisuuden materiaalit tulevat jakoon www.ennakointiakatemia.fi -sivustolle. Jos kiinnostuit, siellä on jo nyt osaamisvajekartoituksia ja tutkimus tulevaisuuden tehtaasta.

Hankkeen myötä tänä keväänä tehdään myös datalouhintaa, ja haetaan sitä kautta ennakointitietoa yritysten osaamistarpeista. Lisää uutisia tästä on luvassa, kunhan datasta lohkareita irtoaa.

Syksyllä vuorossa ovat yhteiset työpajat koulutusten suunnittelun ympärillä. Siihen mennessä pitäisi ennakointitietoa jo olla kertynyt niin kyselyistä kuin louhinnastakin.

Lisätietoja: projektipäällikkö Anneli Frantti, anneli.frantti@novida .fi

Kuvia ja tapahtumia

Liedossa järjestettiin sähköalan opettajan Kyösti Saarisen eläkekahvit torstaina 18.2.

Loimaan hiusalan lehtorin Satu Railon 22.2. merkkipäivää juhlistettiin Myllykyläntiellä.