Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Viikkotiedotteen materiaali
Viikosta 47 alkaen viikkotiedotteen toimittamiseen tarkoitettu materiaali tallennetaan N-asemalle. Nykyisin käytössä olevasta L-asemasta luovutaan asteittain ja sen korvaa N-asema.

Henkilökuntaviestintää Intrassa
Intrassa on koko henkilökunnan luettavissa mm. johtoryhmän kokousten muistiot. Johtoryhmä kokoontuu viikoittain ja käsittelee kuntayhtymän ja Novidan ajankohtaisia asioita. Muistioista saa runsaasti lisätietoa ajankohtaisista asioista. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä pedagoginen rehtori.

Yhtymähallituksen marraskuun kokous
Teams- kokouksen esityslistalle on tulossa mm. seuraavat asiat:
– SORA-toimielimen jäsenet 2021-2023
– TYHY-kyselyn tulokset
– talousarvio 2021
– lausunto lakiluonnoksesta eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
– kuntayhtymän televiestinnän liittymä ja liikennesopimus
– oikaisuvaatimus sopimusrikkomuksesta
– täyttölupa Oma polku -hankkeen hanketyöntekijöille

Yhtymähallituksen ja johdon seminaari
Hallituksen ja johdon Teams-seminaari pidetään 24.11. ennen hallituksen kokousta klo 14.30-16.35.
Seminaarin aiheita ovat:
Työelämässä ja väestössä tapahtuvat muutokset ja miten ne huomioidaan ennakoinnissa.
Oppilaitosten vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän kanssa.
Kuntayhtymän ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä biotalous.
Opiskelijasta yrittäjäksi.
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja ja rehtorit. Voit tutustua seminaarin ohjelmaan  tästä.

TYHY-kyselyn käsittely
Johtoryhmä käsitteli kyselyn tuloksia yhdessä työsuojelupäällikön kanssa viime perjantaina. Työsuojelutoimikunta käsittelee tuloksia torstaina 12.11. Johtoryhmä käsittelee tuloksia seuraavan kerran perjantaina 13.11 ja yhtymähallitus 24.11. Tulokset on annettu tulosalueittain tiedoksi rehtoreille. Rehtorit käsittelevät oman tulosalueensa vastauksia yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa ja tulevat johtoryhmään kertomaan, millaisia työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä toimia tulevat käynnistämään syksyn ja tulevan kevään aikana. Muun kuin opetushenkilöstön tuloksia käsitellään esimiesten ja henkilökunnan kanssa. Seuraava TYHY-kysely tehdään 2021 syysloman jälkeen.

Osittainen etäopetus
Novidassa siirrytään 9.11. alkaen kahdeksi viikoksi osittaiseen etäopetukseen. Lisätietoja antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Hae muutosta verokorttiin ajoissa
Verokorteilla ei enää ole lainkaan palkkakausikohtaisia tulorajoja, vaan verokortilla on ainoastaan vuosituloraja. Tämä käytäntö oli jo voimassa viime vuonna. Ennakonpidätys toimitetaan ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti. Tulorajan ylittävältä osalta ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentin mukaan.
Jos et halua yllättyä joulukuussa, kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin, riittääkö verokortin tuloraja koko vuoden tuloille vai uhkaako raja täyttyä ennen vuoden loppua. Jos haluat, että mahdollinen verokorttimuutos tehdään jo marraskuun palkkaan, uusi verokortti olisi viimeistään 11.11.2020 toimitettava palkanlaskentaan.

Verokortin muutosta voit hakea monella vaihtoehtoisella tavalla:
•Soita verottajan palvelunumeroon 029 497 000.
•Voit muuttaa prosenttia myös Omaverossa. Palveluun kirjautumista varten tarvitset verkkopankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Täytä tiedot ja valitse verokortin voimaantulopäivä ja toimitustapa. Voit halutessasi saada verokortin vain Omaveroon, josta sen voi itse tulostaa tai Omaveron lisäksi postitse omaan tai työnantajasi osoitteeseen.
•Täytä ja tulosta verokorttihakemus (5010) ja postita se Verohallintoon.
•Käy verotoimistossa.
Lisätietoja asiasta voi lukea verottajan sivuilta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan työvoimakoulutukset 2021
Neuvottelut on käyty TE-toimiston kanssa. Novida saa järjestää seuraavat uudet koulutukset (61 opiskelijavuotta) vuoden 2021 aikana:

Loimaa (koulutus, aloitus, opiskelijamäärä)
Raskaskoneasentaja RASKO III, 1/2021, 15
Kone- ja metallialan koulutus, metallin non-stop, kevät 2021, 15
Kone- ja metallialan koulutus, metallin non-stop, syksy 2021, 15
Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, 1/2021, 15
Toimitilahuoltaja, 3/2021, 16
Automaatioasentaja, 1/2021, 12
Liiketoiminnan pt/Taloushallinnon osaaja (osatutkinto 6 kk), 10/2021, 15
Lähihoitajan pt/IK&SH, 9/2021, 15
Tutkinto valmiiksi -koulutus, 9/2021, 3

Uusikaupunki (koulutus, aloitus, opiskelijamäärä)
Maahanmuuttajien tuotantotekniikka, englanti, suomi opetuskielenä, 9/2021, 15
Kuorma-auton/Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi, 3/2021, 15
Kuorma-auton/Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi, 9/2021, 5

Lisäksi aikaisemmin alkaneista työvoimakoulutuksista tulee 30 opiskelijavuotta vuodelle 2021. Yhteensä työvoimakoulutuksia tulee vuoden 2021 aikana Novidalle 91 opiskelijavuotta.
Lisätietoa koulutuksista antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Yleisiä tiedotteita

Taitaja2021 semifinaaleiden ilmoittautumisaikaa jatkettu
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 13.11. saakka. Lokakuun aikana on omissa oppilaitoksissa helmikuun 2021 alussa järjestettäviin semifinaaleihin ilmoitettu 1400 opiskelijaa. Kilpailulajeja on 49. Semifinaalijärjestäjät saavat valmiina kilpailutehtävät ja arviointiohjeet. Perusperiaate on, että semifinaalin järjestäminen ei vaadi ylimääräisiä resursseja, vaan se järjestetään esimerkiksi oppituntien aikana. Skills Finland on lajikohtaisesti yhteydessä kilpailijoiden huoltajaopettajiin semifinaaleiden järjestämiseen liittyen. Skills Finland järjestää lajikohtaiset koulutukset kaikille semifinaalien järjestämiseen ja arviointiin osallistuville tammikuun puoliväliin mennessä. Lisätietoja antavat Novidan Taitaja2021 yhteyshenkilöt.

WorldSkills Shanghai 2021 siirtyy vuoteen 2022
Koronapandemian vuoksi syksyksi 2021 suunniteltu WorldSkills Shanghai 2021 -kilpailu siirretään pidettäväksi syys-marraskuussa 2022. Samalla sen nimi muuttuu muotoon WorldSkills Shanghai 2022. Kilpailun tarkemmat päivämäärät päätetään myöhemmin. Kilpailuun saavat osallistua kaikki ne kilpailijat, jotka olivat ikänsä puolesta kelpoisia osallistumaan vuoden 2021 kilpailuun. Skills Finlandin jo aloittamat valmistelut joukkueen kokoamiseksi siirtyvät syksyyn 2021. Lisätietoja antaa Suomen tekninen delegaatti Hannu Immonen, 050 594 8260, hannu.immonen@turku.fi

Taitaja9 -virtuaalikilpailut
Korona-tilanteen takia Taitaja9 -kilpailut toteutetaan tänä vuonna virtuaalisesti. Virtuaalinen kilpailu kattaa sekä paikallis- että aluekilpailun. Virtuaalinen kilpailu on koko Suomessa sama, ja sitä suunnittelee viiden hengen työryhmä. Kilpailu toteutetaan SeppoIO-alustalla.

Tehtävien toteutus alustalle on vielä vaiheessa, mutta valmistuvat marraskuun aikana. Kilpailuissa käytetään 360 kameratekniikkaa ja peliympäristönä toimii Turussa sijaitseva laiva S/S Bore. Peliaika on 30 minuuttia ja paremmuus ratkaistaan kerättyjen pisteiden mukaan. Samoissa pisteissä käytetty aika ratkaisee.

Peruskouluille on lähtenyt ohjeet ilmoittautumiseen ja ilmoittautumisaika on 20.11. asti. Peliaika on joulu-tammikuussa ja peruskoulut voivat itse päättää mihin suorituksensa ajoittavat. Kouluja on ohjeistettu varaamaan tietokoneluokka ja varmistamaan toimivat yhteydet, jotta pelaaminen sujuisi mahdollisimman ongelmitta.

Varsinais-Suomi saa pelin pelaamiseen oman koodin, jonka avulla saadaan tulokset rajattua pelkästään Varsinais-Suomen alueelle. Ouluun finaaliin jatkoon pääsevien joukkueiden määrä on vielä auki ja ne määräytyvät ennakkoilmoittautumisten mukaan.
Lisätietoja antaa Marko Merikanto, marko.merikanto@novida.fi tai puh. 040 900 1339

Kuvia ja tapahtumia

Rav19Lo toisen vuoden opiskelijat Emma Heinonen (vas.) ja Sofia Lindholm valmistavat taikinaa lounaspatonkeja varten.

Jenny-Maaria Koivisto (oik.) Tem18Lo (tekstiili- ja muotialan perustutkinto) esittelee kierrätykseen ja kestävään kehitykseen perustuvaa suunnitelmaan opettajanhuoneen uudistamiseksi koulutuspäällikkö Satu Kauralalle ja sisustusalan opettaja Minna Kantolalle.