Paikkakunnat

 • Lieto
 • Loimaa (Myllykyläntie)
 • Uusikaupunki

Kenelle

Sinulle, joka olet työssäsi huolellinen ja vastuuntuntoinen. Nopeasti uudistuva ala vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Työllistyminen

Sähköasentajat tekevät rakennustyömailla sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia, korjaavat ja huoltavat sähkölaitteita teollisuus- ja energialaitoksissa ja huoltoliikkeissä sekä työskentelevät alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa

Automaatioasentajat työskentelevät prosessitekniikkaa ja kappaletavara-automaatiota käyttävässä teollisuudessa. Tehtäviin kuuluu erilaisten laitteiden ja järjestelmien asentamista, käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Työpaikkoja on myös prosessi- ja automaatiotekniikan laitteita valmistavissa yrityksissä, kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä ja energiateollisuudessa.

Tutkinnon rakenne

 • Kaikille pakollinen tutkinnon osa: sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
 • Sähköasentajan pakollinen tutkinnon osa = pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp
 • Automaatioasentajan valinnaiset tutkinnon osat (valitse yksi 45 osp alla olevista)
  • kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
  • rakennusautomaatioasennukset 45 osp (Lieto, Loimaa)
 • Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
  • kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
  • kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 45 osp
  • prosessiautomaatioasennukset 45 osp
  • rakennusautomaatioasennukset 45 osp
  • pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp
  • sähköverkkoasennukset 45 osp
  • tietoverkkokaapeloinnit 45 osp
  • sähkökäyttöjen asennukset 25 osp (Loimaa)
  • teollisuusrobotin asennus ja käyttö 25 osp
  • pneumatiikka-asennukset 25 osp
  • hydrauliikka-asennukset 25 osp
  • palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
  • aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 osp
  • yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
  • huippuosaajana toimiminen 15 osp
  • yrityksessä toimiminen 15 osp
  • koulutuksen järjestäjän päättämä muu YTO-valinnainen: J-Cad 3 osp (Loimaa)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Turvakengät, kypärät ja työvaatteet saadaan oppilaitoksesta. Muutama oppikirja pitää hankkia itse.

1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaajat
Lieto: kaisa.kastio-moisio@novida.fi, puh. 044 090 1225
Loimaa: sari.jalonen@novida.fi, puh. 040 900 1587
Uusikaupunki: pasi.junttanen@novida.fi, puh. 044 088 6342

koulutuspäälliköt
Lieto: pauli.karihtala@novida.fi, puh. 040 752 6899
Loimaa: satu.kaurala@novida.fi, puh. 044 090 1214
Uusikaupunki: pauli.karihtala@novida.fi, puh. 040 752 6899

Sähkö

Ilman sähköä ei nyky-yhteiskunta toimi. Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.