Paikkakunnat

 • Lieto
 • Loimaa (Turuntie)
 • Uusikaupunki

Kenelle

Hoitotyöstä ja ihmisten auttamisesta kiinnostuneille.

Työllistyminen

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä esimerkiksi päiväkodissa, kotihoidossa, palveluasumisyksiköissä, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja sairaaloiden eri osastoilla.

Tutkinnon rakenne

 • Ammatilliset aineet 145 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Novidassa voit suorittaa seuraavia
osaamisaloja:

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  (Loimaa, Uusikaupunki)
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  (Lieto, Loimaa, Uusikaupunki)
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
  (Uusikaupunki)
 • Sairaanhoito ja huolenpito
  (Lieto, Loimaa, Uusikaupunki)
 • Vammaistyö (Uusikaupunki)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Opiskelija hankkii itse opiskelumateriaalit ja oppikirjat sekä työjalkineet.

1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja

koulutuspäälliköt:
Lieto: paula.kairinen@novida.fi tai puh. 044 090 1324
Loimaa: timo.kulmala@novida.fi tai puh. 044 090 1223
Uusikaupunki: suvi.laurikkala@novida.fi tai puh. 050 376 1046

opinto-ohjaajat:
Lieto: kaisa.kastio-moisio@novida.fi tai puh. 044 090 1225
Loimaa: ulla.mellin@novida.fi, puh. 040 900 1331
Uusikaupunki: pasi.junttanen@novida.fi tai puh. 044 088 6342

Lähihoitaja

Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, huolenpitoa, kasvun tukemista, terveyden edistämistä, sairauksien ennalta ehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista sekä kuntoutusta.

Lähihoitajan tärkeimpiä työvälineitä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja tuntee erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kasvun ja kehityksen vaiheet, hoidon ja huolenpidon menetelmät sekä kuntoutuksen toimintakentän.

Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla

Koulutusta Novidassa

Lieto
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena elokuu 2022 alkaen
– lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksena elokuu 2022 alkaen
– lähihoitajaksi ilta-monimuotokoulutuksena 6.9.2022 alkaen

Loimaa
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena 8.8.2022 ja 5.9.2022 alkaen
– lähihoitajaksi oppisopimuksella 16.8.2022 alkaen
– lähihoitajaksi työvoimakoulutuksella 5.9.2022 alkaen (haku: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/704622?searchPhrase=Novida&&&announced=0&sort=1)
– lähihoitajaksi ilta-monimuotokoulutuksena 10.10.2022 alkaen
– sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot iltakoulutuksena 9.8.2022 alkaen

Uusikaupunki
– osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena
– englannin kielellä tuettu lähihoitaja-/hoiva-avustajakoulutus  Lue lisää ja hakeudu!


Jatkuva haku Lietoon
Jatkuva haku Loimaalle
Jatkuva haku Uuteenkaupunkiin


Hoiva-avustajan osatutkinto

Hoiva-avustajat voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan avustavissa tehtävissä varhaiskasvatuksessa sekä ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissa. Hoiva-avustajan osatutkinnossa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)
 • ikääntyneen osallisuuden edistäminen (35 osp)

Lisätietoja ja haku: www.novida.fi/haluan-oppimaan/opiskele-ammatti/hoiva-avustaja/