Paikkakunnat

 • Lieto
 • Loimaa (Turuntie)
 • Uusikaupunki

Kenelle

Hoitotyöstä ja ihmisten auttamisesta kiinnostuneille.

Työllistyminen

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan perustehtävissä esimerkiksi päiväkodissa, kotihoidossa, palveluasumisyksiköissä, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja sairaaloiden eri osastoilla.

Tutkinnon rakenne

 • Ammatilliset aineet 145 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Novidassa voit suorittaa seuraavia
osaamisaloja:

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  (Loimaa, Uusikaupunki)
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  (Lieto, Loimaa, Uusikaupunki)
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
  (Uusikaupunki)
 • Sairaanhoito ja huolenpito
  (Lieto, Loimaa, Uusikaupunki)
 • Vammaistyö (Uusikaupunki)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Opiskelija hankkii itse opiskelumateriaalit ja oppikirjat sekä työjalkineet.

1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja

koulutuspäälliköt:
Lieto: paula.kairinen@novida.fi tai puh. 044 090 1324
Loimaa: timo.kulmala@novida.fi tai puh. 044 090 1223
Uusikaupunki: suvi.laurikkala@novida.fi tai puh. 050 376 1046

opinto-ohjaajat:
Lieto: kaisa.kastio-moisio@novida.fi tai puh. 044 090 1225
Loimaa: ulla.mellin@novida.fi, puh. 040 900 1331
Uusikaupunki: paivi.tanner@novida.fi tai puh. 044 733 6613

Lähihoitaja

Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, huolenpitoa, kasvun tukemista, terveyden edistämistä, sairauksien ennalta ehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista sekä kuntoutusta.

Lähihoitajan tärkeimpiä työvälineitä ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Lähihoitaja tuntee erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kasvun ja kehityksen vaiheet, hoidon ja huolenpidon menetelmät sekä kuntoutuksen toimintakentän.

Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla

Koulutusta Novidassa

Lieto
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena 10.8.2023 alkaen
– lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksena 10.8.2023 alkaen
– lähihoitajaksi ilta-monimuotokoulutuksena 28.8.2023 alkaen

Loimaa
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena
– lähihoitajaksi oppisopimuksella 29.3.2023 alkaen
– sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaopinnot iltakoulutuksena 24.4.2023

Uusikaupunki
– osaamisalaopinnot valmiille lähihoitajille 9.8.2023 alkaen
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena / nuorten ryhmä 9.8.2023 alkaen
– lähihoitajaksi päiväkoulutuksena / jatkuvan haun ryhmä 9.8. alkaen
– lähihoitaja/hoiva-avustaja opiskeluvalmiuksia tukeva OPVA-ryhmä 11.9. alkaen
Hoiva-avustajan osatutkinto

Hoiva-avustajat voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan avustavissa tehtävissä varhaiskasvatuksessa sekä ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissa. Hoiva-avustajan osatutkinnossa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

 • kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)
 • ikääntyneen osallisuuden edistäminen (35 osp)

Lisätietoja ja haku: www.novida.fi/haluan-oppimaan/opiskele-ammatti/hoiva-avustaja/