Paikkakunnat

 • Loimaa (Myllykyläntie)

Kenelle

Alalla opiskelee monen ikäisiä henkilöitä ja osalla on jo aiempi tutkinto, mutta haluavat vaihtaa alaa. Perusvaatimuksena opiskelun aloittamiselle on peruskoulun oppimäärä. Hyvät sosiaaliset taidot ovat eduksi alalla menestymiseksi.

Työllistyminen

Putkiasentajan toimenkuva on laaja ja monipuolinen. Voit työskennellä asennus- ja huoltotehtävissä rakennuksilla, vesilaitoksilla, kaukolämpölaitoksissa, kiinteistöhuollossa sekä erilaisilla teollisuuden aloilla. Putkialalla voi perinteisen putkiasennuksen lisäksi suuntautua myös LVI-huoltopalveluiden tuottamiseen. LVI-ala on kiinteä osa rakentamista sekä rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa.

Putkiasentajat toimivat yleensä työntekijöinä alan yrityksissä, kunnilla tai valtiolla. Osa työllistää itsensä alan yrittäjänä.

Tutkinnon rakenne

 • Putkiasentaja, pakolliset tutkinnon osat 90 osp
  • lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp
  • käyttövesi- ja viemärijärjestelmä asennukset 30 osp
  • putkistojen hitsaus 30 osp
 • Putkiasentaja valinnaiset tutkinnon osat 55 osp
  • polttolaitteistojen asentaminen
  • ohutlevytöissä toimiminen
  • ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
  • kanavaosien valmistus
  • ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • teollisuuseristäminen
  • talotekninen eristäminen
  • kylmätekninen eristäminen
  • huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen
  • julkisivuverhousten asentaminen
  • kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
  • kylmälaitoksen käyttöönottaminen
  • kylmälaitteiden huoltaminen
  • pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen
  • taloteknisten komponenttien sähköistys
  • LVI-korjausrakentaminen
  • palonsammutusjärjestelmien asentaminen
  • lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen
  • ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
  • IV-koneiden huoltaminen
  • nuohous
  • LVI-suunnittelu
  • rakennuspeltitöissä toimiminen
  • aurinkolämpölaitteistojen asentaminen
  • biomassakattiloiden asentaminen
  • maalämpölaitteistojen asentaminen
  • vesikaton alusrakennetöissä toimiminen
  • tukirakenteiden hitsaus
  • rakennusten sisäpuolisten viemäreiden saneeraaminen
  • yritystoiminnan suunnittelu

Talotekniikan perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Opiskelija hankkii itse työvälineet ja oppikirjat, oppilaitos kustantaa työasun sekä avustaa jalkinerahalla.

1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja

opinto-ohjaaja
sari.jalonen@novida.fi, puh. 040 900 1587

koulutuspäällikkö
satu.kaurala@novida.fi, puh. 044 090 1214

Putkimies

Lämpö, vesi ja ilma ovat ihmiselle välttämättömiä ja niiden ympärillä on paljon toimintaa niin alan yrityksissä kuin muualla yhteiskunnassa. Tämän päivän rakennuksissa sopiva lämpötila, juokseva vesi ja toimiva ilmanvaihto tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jotenkin ne on käytännössä järjestetty ja jostain tuotteet, järjestelmät ja palvelut aina tulevat.

LVI-ala on kiinteä osa rakentamista sekä rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa. Uudisrakentaminen jatkuu tulevaisuudessa etenkin kasvukeskuksissa ja sitä tulee tapahtumaan sekä asunto- toimitila- että teollisuussektorilla. Korjausrakentaminen on yhä kasvava osa-alue. Ala ulottuu myös talojen ulkopuolelle. Esimerkiksi lämpölaitokset, vedenpuhdistamot ja erilaiset verkostot ovat olennaisia osia nykyaikaista yhteiskuntaa.

Seuraavat opinnot alkavat elokuussa 2024.

Katso koulutuksen kuvaukset ja valintaperusteet.