Paikkakunnat

 • Loimaa

Kenelle

Laaja-alaiset opinnot antavat monipuolisen osaamisen kaikille, jotka haluavat tehdä työtä ulkona ja sisällä, yksin tai yhdessä, eläinten ja/tai koneiden kanssa.

Työllistyminen

Maaseutuyrittäjä hoitaa omaa tai toisen maatilaa, toimii lomittajana tai itsenäisenä yrittäjänä eläintenhoitajana. Hänen työkenttään sisältyy koneiden- ja laitteiden korjausta, peltoviljelyä, metsä- ja rakennustöitä sekä tuotantoeläinten hoitamista.

Tutkinnon rakenne

 • Ammatilliset aineet 145 osp:
  • työskentely maatalousalalla
  • maaseutuyrittäminen
  • maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen
  • lisäksi opiskelijan valinnan mukaan eläin-, kone- tai peltoviljely opintoja
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Maatalousalan perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Turvajalkineet sekä mahdollisten ajolupien viranomaismaksut

Lisätietoja

koulutuspäällikkö
iiro.aaltonen@novida.fi tai puh. 044 090 1287

opinto-ohjaaja
henrika.ojala@novida.fi tai puh. 040 900 1323

Maatalous

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa.

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana tuotannon laatuketjua. Maaseutuyrittäjä osaa käyttää tietotekniikkaa kannattavan tuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa toimia kustannustietoisesti, mutta samalla myös eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Haku Opintopolun kautta


Haku iltamonimuotokoulutukseen