Paikkakunnat

 • Uusikaupunki

Kenelle

Vaihtelevasta työstä kiinnostuneille henkilöille. Työ on useimmiten rauhallista, mutta toisinaan saattaa olla kovakin kiire, joten paineensietokykyä tarvitaan.

Työllistyminen

Alan työpaikkoja ovat esimerkiksi kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, energiayhtiöissä, vesilaitoksissa ja öljynjalostuksessa.

Tutkinnon rakenne

 • Pakolliset tutkinnon osat
  • tuotantoprosessin hallinta ja prosessin ohjaaminen
  • tuotantoprosessien käynnissäpito
  • kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta
 • Valinnaisia tutkinnon osia, esim.
  • vesien käsittely prosessiteollisuudessa
  • erityistä hygieniaa vaativissa prosesseissa toimiminen
  • prosessin kehitys- ja koeajotoiminnassa toimiminen

Prosessiteollisuuden perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Oppikirjat kolmen vuoden aikana n. 100 €.

1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja

koulutuspäällikkö
suvi.laurikkala@novida.fi tai puh. 050 376 1046

opinto-ohjaaja
pasi.junttanen@novida.fi tai puh. 044 088 6342

Prosessinhoitaja

Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvalisuusohjeiden mukaisesti, käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa, valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja, varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa sekä tehdä käyttäjäkunnossapitoa.

Työhön voi kuulua erilaisia raaka-aineen valintaan liittyviä siirtotehtäviä sekä aineiden ohjaamista koneiden syöttöpisteisiin. Työ on yleensä vuorotyötä, ja noin joka viides on mukana keskeytymättömissä prosesseissa eli lähinnä kolmivuorotöissä.

Jatkuva haku Uuteenkaupunkiin