Paikkakunnat

 • Lieto
 • Loimaa
 • Uusikaupunki

Kenelle

Sinulle, joka olet työssäsi huolellinen ja vastuuntuntoinen. Nopeasti uudistuva ala vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Työllistyminen

Sähköasentajat tekevät rakennustyömailla sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia, korjaavat ja huoltavat sähkölaitteita teollisuus- ja energialaitoksissa ja huoltoliikkeissä sekä työskentelevät alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa

Automaatioasentajat työskentelevät prosessitekniikkaa ja kappaletavara-automaatiota käyttävässä teollisuudessa. Tehtäviin kuuluu erilaisten laitteiden ja järjestelmien asentamista, käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Työpaikkoja on myös prosessi- ja automaatiotekniikan laitteita valmistavissa yrityksissä, kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä ja energiateollisuudessa.

Tutkinnon rakenne

 • Kaikille pakollinen tutkinnon osa: sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
 • Sähköasentajan pakollinen tutkinnon osa = pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp
 • Automaatioasentajan valinnaiset tutkinnon osat (valitse yksi 45 osp alla olevista)
  • kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
  • prosessiautomaatioasennukset 45 osp (Uusikaupunki)
  • rakennusautomaatioasennukset 45 osp (Lieto, Loimaa)
 • Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
  • kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
  • kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 45 osp
  • prosessiautomaatioasennukset 45 osp
  • rakennusautomaatioasennukset 45 osp
  • pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp
  • sähköverkkoasennukset 45 osp
  • tietoverkkokaapeloinnit 45 osp
  • sähkökäyttöjen asennukset 25 osp (Loimaa)
  • teollisuusrobotin asennus ja käyttö 25 osp
  • pneumatiikka-asennukset 25 osp
  • hydrauliikka-asennukset 25 osp
  • palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset 25 osp
  • aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 osp
  • yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
  • huippuosaajana toimiminen 15 osp
  • yrityksessä toimiminen 15 osp
  • koulutuksen järjestäjän päättämä muu YTO-valinnainen: J-Cad 3 osp (Loimaa)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, ePerusteet

Kustannukset

Turvakengät, kypärät ja työvaatteet saadaan oppilaitoksesta. Muutama oppikirja pitää hankkia itse.

1.1.2021 jälkeen peruskoulunsa päättäneille opiskelu on maksutonta.

Lisätietoja

koulutuspäälliköt:
Lieto: paula.kairinen@novida.fi tai puh. 044 090 1324
Loimaa: iiro.aaltonen@novida.fi tai puh. 044 090 1287
Uusikaupunki:aleksi.lehikoinen@novida.fi tai puh. 044 705 6589

Opinto-ohjaajat:
Lieto: kaisa.kastio-moisio@novida.fi tai puh. 044 090 1225
Loimaa: sari.jalonen@novida.fi tai puh. 040 900 1587
Uusikaupunki: pasi.junttanen@novida.fi tai puh. 044 088 6342

Sähkö

Ilman sähköä ei nyky-yhteiskunta toimi. Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Jatkuva haku Loimaalle
Jatkuva haku Uuteenkaupunkiin

Katso koulutuksen kuvaukset ja valintaperusteet.