Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

OKM on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestämislupia seuraavasti:
Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.8.2020 alkaen

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on myöntänyt seuraavat luvat:
Autokoululupa 8.1.2016
ADR-koulutuslupa 20.1.2021

Turvatekniikan keskus Tukes on myöntänyt seuraavat luvat:
Hyväksyntä ajoneuvojen ilmastointilaitealan pätevyyskokeen järjestäjäksi 29.1.2015
Sähköturvallisuustutkintojen järjestämisoikeus 15.3.2010

Lukiokoulutuksen järjestämisluvat

OKM on 8.9.2016 tehdyllä päätöksellä myöntänyt koulutuskuntayhtymälle lukiokoulutuksen järjestämisluvan Loimaan kaupunkiin 1.1.2017 lukien:
Lukiokoulutuksen järjestämislupa 2016