Oppisopimuksen ohje käsittelijälle: opintososiaalisten etujen hakemuksen käsittely