Ole ylpeästi oppisopinut!

Oppisopimus

Tästä osiosta löydät tärkeää tietoa oppisopimuksesta opiskelijalle, työnantajalle tai yrittäjälle. Oppisopimuksella kouluttautuessa opitaan työpaikalla työtä tekemällä, jota täydennetään muissa oppimisympäristöissä järjestettävällä koulutuksella (esim. lähipäivät).

Yleistä

 • voidaan solmia uuteen tai jo voimassa olevaan työsuhteeseen, myös yrittäjälle
 • 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella
 • voi olla osa opiskelijan ammatillisen tutkinnon suorittamista myös opintojen aikana
 • työaika vähintään 25 tuntia viikossa
 • koulutukseen soveltuvat työtehtävät
 • työpaikalta nimetään vastuunalainen työpaikkaohjaaja/mentori
 • työelämässä oppimista täydennetään usein koulun oppimisympäristöissä toteutettavilla opinnoilla
 • tavoitteena voi olla ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osat

Jos olet jo Novidan opiskelija ja haluat siirtyä opintojesi aikana oppisopimusopiskelijaksi, ole yhteydessä omaan vastuuopettajaasi.

Lisätietoa Novidan koulutustarjonnasta löydät novida.fi etusivulta.

Novidalla  on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämislupa eli meillä voit suorittaa oppisopimuksella minkä tahansa ammatillisen tutkinnon.  Täältä löydät yli 160 tutkintoa.  Lisätietoa löytyy myös Opintopolusta ja Oppisopimus -sivustolta.Oppisopimuksen osapuolet 

Osapuolia ovat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimija. Osapuolten kesken laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (jäljempänä HOKS).

HOKS:ssa sovitaan:

 • opiskelijan osaamistavoitteesta
 • ammattitaidon hankkimisesta ja aikatauluista
 • keskeisistä työtehtävistä
 • osaamisen näyttämisistä
 • yhteistyön muodoista

Osaamista voidaan hankkia oman työtehtävän lisäksi oppilaitoksen monimuotoisissa opinnoissa, muissa oppimisympäristöissä tai harrastuneisuuden kautta.

Opiskelija

 • osallistuu oman HOKS:n laadintaan työpaikalla järjestettävää koulutusta koskien
 • tekee työssään tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä

Työnantaja

 • suunnittelee ja mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon hankkimisen HOKS:n mukaisissa työtehtävissä (vähintään 25 viikkotuntia)
 • suunnittelee ohjauksen järjestämisen ja nimeää työpaikkaohjaajan ja muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen sekä esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi
 • huolehtii, että työpaikkaohjaaja ja työpaikan henkilöstö ovat tietoisia opiskelijan oppisopimukseen ja/tai näyttöön liittyvistä suunnitelmista ja työtehtävistä
 • mahdollistaa opiskelijalle osaamisen hankkimisen muissa oppimisympäristöissä kuten oppilaitoksessa

Yrittäjä

 • sopimus solmitaan koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välillä
 • yrityksellä tulee olla y-tunnus
 • yrittäjän tulee olla YEL- tai MyEL-vakuutettu koko koulutuksen ajan
 • yrittäjän yrityksessä on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet osaamisen hankkimiseen tavoiteltavassa tutkinnossa vähintään 25 tuntia viikossa
 • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvolisäperintärekisteriin.
 • pääasiallinen toimeentulo tulee yritystoiminnasta
 • yrittäjä hankkii itselleen työpaikkaohjaajaksi mentorin, alan osaajan, joka toimii tukena osaamisen kehittymisessä
 • Suomen Yrittäjät jäsenille on käytössä mentoripankki: https://www.mentorisi.fi/mentorit/

Työpaikkaohjaaja/mentori 

 • huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, osallistuu oppisopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • tekee ohjausyhteistyötä koulutuksenjärjestäjän, opettajan ja muiden työpaikan työntekijöiden kanssa
 • ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti HOKS:n mukaan
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä opiskelijalle

Katso lisää Ohjaan.fi -sivustolta ja http://www.laakeri.info/

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Työnantaja ja opiskelija sopivat koulupäivien palkallisuudesta / palkattomuudesta sekä matka- ja majoituskorvauksista. Jos työnantaja ei maksa näitä, niin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin sekä matkakorvauksiin.

Oppisopimuksessa sovittavat muut asiat    

Opintososiaaliset edut, jos ei saa palkkaa tai muita lakisääteisiä etuuksia

 • päiväraha 15 €/päivä
 • perheavustus 17 €/päivä, mikäli opiskelijalla on alaikäinen/alaikäisiä huollettavia lapsia
 • matkakorvaus 0,33 €/km, mikäli yhdensuuntainen matka kodin ja koulun välillä ylittää 10 km (maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa). Huom! 1.8.2021 alkaen oppivelvollisella on oikeus edellä mainittuun matkakorvaukseen, jos matkan pituus on vähintään 7 km.
 • majoituskorvaus 8 €/päivä

Opintososiaalisia etuja on haettava sen kalenterivuoden aikana, johon matka tosiasiallisesti kohdentuu. Etuja suositellaan haettavaksi kuukauden kuluessa matkasta, jottei matkalasku vanhene. Vanhentuneita laskuja ei makseta.
Opintososiaalisten etujen hakeminen Wilmassa.

Oppisopimuksen muutokset -lomake

Työnantajalle/mentorille maksettavat koulutuskorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti sopimuksen solmimisen yhteydessä.

Työnantaja voi hakea alueensa TE-toimijalta palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseksi. Työsuhde ja oppisopimus eivät saa alkaa ennen TE-toimiston palkkatukipäätöstä. Ota yhteyttä TE-toimistoon.

Oppisopimustoimisto palvelee

Sähköposti: oppisopimus@novida.fi

Loimaalla

palvelee sinua osoitteessa Hämeentie 238, Loimaa.

Postiosoite:
Novida oppisopimustoimisto, Loimaa
Hämeentie 238
32200 Loimaa

Laura Kajander
koulutuskoordinaattori
puh. 044 790 3111
laura.kajander@novida.fi

Paula Nieminen
koulutussihteeri
puh. 044 090 1310
paula.nieminen@novida.fi

Koko henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.

Liedossa ja Uudessakaupungissa

palvelee sinua osoitteessa Liljalaaksonkatu 23, 2. krs, Uusikaupunki.

Postiosoite:
Novida oppisopimustoimisto, Uusikaupunki
PL 26
23501 Uusikaupunki

Anne Tuominen
koulutustarkastaja
puh. 044 588 6213
anne.tuominen@novida.fi

Minna Kittilä
koulutussihteeri
puh. 044 088 6581
minna.kittila@novida.fi