Kenelle?
Oppisopimus on joustava tapa hankkia ammattitaito. Suurin osa ammattitaidosta hankitaan tekemällä käytännön työtä työpaikkaohjaajan ohjauksessa, jonka lisäksi oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Oppisopimus soveltuu sekä aikuisille että nuorille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Koulutuksen sisältö
Oppisopimus voidaan solmia sekä rekrytoitavalle että jo työssä olevalle työntekijälle. Oppisopimus edellyttää sopivaa työpaikkaa, jossa opiskelijalle solmitaan määräaikainen työsopimus. Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Rekrytoidessaan työttömän työnhakijan työnantajan on mahdollista hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta.

Oppisopimustoimisto laatii ja hyväksyy oppisopimuksen sekä hankkii tarvittavan teoriakoulutuksen ja näytöt. Jatkuva haku

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Mikäli sinulla on jo valmis työpaikka, ole yhteydessä oppisopimustoimistoon ennen oppisopimushakemuksen täyttämistä. Kun olet sopinut hakeutumisesta oppisopimustoimiston kanssa, saat tarkemmat hakuohjeet. Oppisopimuksella voi suorittaa 160 erilaista tutkintoa.

Hakuaika
jatkuva haku

Lisätiedot (Liedon ja Uudenkaupungin toimisto)
Anne Tuominen, puh. 044 588 6213
s-posti: anne.tuominen@novida.fi

Lisätiedot Loimaa (Loimaan toimisto)
Laura Kajander, puh. 044 790 3111
s-posti: laura.kajander@novida.fi