Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Koronan vaikutus opetustoimeen
Korona-altistumisten määrä on lisääntynyt jonkin verran myös Novidassa. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu tiistaina 25.1. laatimaan Novidan yhteiset toimintaohjeet liittyen mm. opiskelijoiden korona-altistumisten välittömiin vaikutuksiin opetustoiminnassa. Asiasta tiedotetaan henkilökunnalle heti, kun ohjeet on laadittu.

Kuntayhtymäjohtaja vapaalla
Antti on perjantaina 28.1. vapaalla. Sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022
Strategiset painopistealueet asetetaan talousarvion yhteydessä henkilöstön, asiakkuuden, ydinprosessien ja talouden näkökulmasta. Ammatillisen ja lukio koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan muutoksia seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan nopeasti. Lue tästä sekä kuntayhtymän, että Novidan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.
Lisätietoa asiasta antavat johtoryhmän jäsenet, rehtorit sekä koulutuspäälliköt

Päälliköt tiedottavat

VASKI-hanke kestävän kehityksen tueksi
VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke on saanut OPH:lta myönteisen rahoituspäätöksen. Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Novida osallistuu hankkeessa seuraaviin työpaketteihin:
1. Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekartan rakentaminen
4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

Laajan verkostohankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu. Novidan kokonaisbudjetti tässä hankkeessa on 30 000 €. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021-31.12.2023.
Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen ja pedagoginen rehtori Petri Lähde

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 25.1.2022 kokouksen esityslista
Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymähallitus yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

RSMP Motivaatiovalmentajakoulutus Novidan opinto-ohjaajille syksyllä 2021
Loka-marraskuussa 2021 Suomen Motivaatiotalo Oy ja OpoCoaching Oy järjestivät Novidan opinto-ohjaajille RSMP (Reiss School Motivation Profile®) Motivaatiovalmentajakoulutuksen. Koulutuksen mahdollisti OLO-hanke (Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke).

RSMP-motivaatioprofiili on tarkoitettu 12–25 -vuotiaille nuorille. Tavoitteena on antaa ymmärrystä mitkä motiivit ajavat nuorta käyttäytymään tietyllä tavalla. Se on yksi väline, jolla lisätä itsetuntemusta ja tarjota parhaassa tapauksessa ahaa-elämyksiä pienemmistä tai isommista omaan elämään liittyvistä tilanteista (ihmissuhteista, päätöksistä, itselle sopivista opiskelu- ja työskentelytavoista jne.).

Käytännössä opinto-ohjaaja lähettää opiskelijalle etukäteen sähköpostilla kyselyn ja kyselyn vastausten perusteella opiskelijalle rakentuu henkilökohtainen motivaatioprofiili, havainnollinen kuva 16 elämän motiivista. Kyselyn täyttämiseen menee n. 15-30 minuuttia ja opinto-ohjaajan kanssa käytävään purkukeskusteluun varataan aikaa n. yksi tunti. Mahdollisesti ohjausta jatketaan jatkotapaamisessa.

Novidassa opinto-ohjaajista Kaisa Kastio-Moisio (Lieto), Sanni Rinne (Uusikaupunki), Päivi Keinonen (Loimaa) ja Vesa Parttimaa (lukio) osallistuivat koulutukseen ja he pystyvät tekemään opiskelijoille motivaatiovalmennuksia. Valmennukseen voi opiskelijan ohjata esim. vastuuopettaja, kuraattori tai terveydenhoitaja. Toki valmennuksesta hyötyisi ihan jokainen siihen ohjautuva, mutta lähtökohtaisesti sitä tarjotaan opiskelijalle, joka pohtii ehkä omaa alavalintaansa tai opinnoissa ilmenee ongelmia muista syistä.

Kuvia ja tapahtumia

Heidi Yli-Kaila aloitti opettajana Uudenkaupungin Valma-ryhmässä.

Maiju Riikonen aloitti Liedon sosiaali- ja terveysalan opettajana.