Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
– jatkaa organisaatiouudistusta vaihtoehdon B pohjalta
– myöntää täyttöluvan opintosihteerin tehtävään
– merkitä tietoonsa saatetuksi Novidan ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet ja lukion opiskelijamäärän
– kuntayhtymän liittymisestä VENI Energia Oy:n hallinnoimaan yhteishankintasopimukseen, jossa sähkönmyyjänä on Fortum Markets Oy

Kuntayhtymän energiasäästöohjelma
Kuntayhtymän ostaman sähkön hinta määräytyy markkinaehtoisesti. Sähkön hinta kuntayhtymälle tulee vuositasolla nousemaan satoja tuhansia euroja. Keskiviikkona 5.10. on sähkön kulutukseen liittyvä suunnittelupalaveri, johon osallistuu kiinteistön hoito ja sähkön kulutuksen suunnittelija. Myllykyläntiellä sähkön kulutus on ollut huomattavasti muita toimipaikkoja suurempaa, mm. valoja on tiloissa yölläkin päällä. Tiloihin tullaan asentamaan liiketunnistimia, jotta valoja ei jää turhaan päälle. Liedon Vakiotielle on saatu oma sähkömittari, joka laskee logistiikan ja sähköalan, sekä toimistotilojen kulutuksen. Liedon Pajakuja siirtyy Fortumin yhteishankintasopimukseen ja Liedon Opintien sähkön kulutus sisältyy vuokrasopimukseen. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.

Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinat Suomessa
Valtioneuvoston kanslia selvitti jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoita. Selvitykseen liittyi kyselytutkimus, johon myös Novida vastasi. Raportissa jäsennetään Suomen jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoiden toimijoita, ominaispiirteitä ja volyymeja. Erityisesti tarkastellaan yksityisten koulutusyritysten toimintaa markkinoilla. Työelämän tarpeisiin vastaavaa, aikuisille suunnattua lyhytkestoista koulutusta tarjotaan sekä yhteiskunnan tukemana että liiketoimintana. Yksityisten koulutusyritysten tarjontaa on erityisen paljon johdon ja asiantuntijoiden koulutukseen. Myös julkisilla koulutustoimijoilla on markkinaehtoista toimintaa. Raportti on luettavissa osoitteessa Jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinat Suomessa : Markkinan kokonaiskuvan hahmottelua (valtioneuvosto.fi)

Toisen asteen koulutuksen kehittämishanke
Loppuraportti on valmistunut ja se luovutettiin 27.9. opetusministeri Li Anderssonille. Raportissa esitetään toimenpide-ehdotuksia, joilla varmistetaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen saatavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös varmistaa oppivelvollisten koulutuksen hyvä saavutettavuus ja laatu sekä vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Raportti on luettavissa osoitteessa Laadukas toisen asteen koulutus kaikille.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Loimaalla tapahtuu viikolla 40
Avoimet Ovet 3.-7.10.2022, TYÄHÖ!2022? -rekrymessut tiistaina 4.10.2022 klo 15-18 Myllykyläntiellä, kotiväen illat koulutaloittain tiistaina 4.10.2022 klo 18 – 19 ja SYYSHÄSSÄKKÄ-22 lauantaina 8.10.2022 klo 10-15 Hämeentiellä. Lisätietoja antavat Loimaan koulutuspäälliköt ja apulaisrehtori.

Päälliköt tiedottavat

Logistiikka-alan opiskelijat vierailulla
Liedon logistiikka-alan opiskelijat ja opettajat vierailivat torstaina 29.9. Avantirekry 2022 -tapahtumassa. Vierailimme mm. Action Lähetit ja Powder Trans Ab Oy kuljetusyrityksissä, joissa esiteltiin yritysten tarjolla olevia työssäoppimis- ja oppisopimuspaikkoja sekä avoinna olevia työpaikkoja. Yritysvierailut toimivat myös mainoksena Liedon logistiikka-alalle, joka aloittaa toimintansa Liedon Avantin alueella (Vakiotie 4) olevissa uusissa toimitiloissa lähiaikoina. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Aleksi Lehikoinen.

Novidan Uudenkaupungin ympäristöpäivä

Uudenkaupungin toimipaikassa vietettiin 8.9. Itämeriteemaista ympäristöpäivää. Päivän aikana opiskelijat tutustuivat Itämeren rehevöitymisongelmaan sekä meressä olevan muovijätteen aiheuttamiin haasteisiin ja ratkaisuihin. Päivän lopputuotoksena opiskelijat saivat tehdä lyhyen videon, joka paneutuu merien muoviroskaongelmaan. Videot osallistuivat kilpailuun, jonka voittajaksi valikoitui LOG21Uu ryhmän neljän opiskelijan tekemä video, jonka näet tässä alla.
Videon tekijät ovat: Paul Jabari, Jimi Nieminen, Kristjan Päsoke sekä Ville Valtonen. Kaiken kaikkiaan videoita kilpailuun osallistui 11 kappaletta, mikä osoitti kiitettävää aktiivisuutta aiheen parissa. Palkintona voittajavideon tekijöille lähtee Hesburgerin lahjakortti. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Mari Laihonen.

Kuvia ja tapahtumia

Uudenkaupungin toimipaikan pitkäaikaisen opintosihteerin Sirpa Toivasen läksiäiskahveja juotiin torstaina 29.9.

Uudenkaupungin toimipaikan hyvinvointiviikko alkoi lyhyellä jumpalla ja yhteisellä aamulenkillä kuulaan syksyisessä säässä.

Koulutussuunnittelija Kari Mäenpää jäi eläkkeelle taidokkaan duolaulannan saattelemana. Äänessä Eliisa Laurila ja Marko Merikanto.

Kolmannen vuoden kokkiopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat teemapäiviä Ravintola Taikassa Loimaalla. Kuvassa Halloween-päivän antia.