Sopimukset, säännökset ja järjestämisluvat

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimus on hyväksytty kaikissa peruskunnissa sopimuksen kansilehdellä olevassa aikataulussa:
Perussopimus 2015

Hallintosääntö on hyväksytty Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustossa  25.10.2016:
Hallintosääntö 1.1.2017 alkaen

Konserniohje on hyväksytty yhtymävaltuustossa 30.5.2017:
Konserniohje 2017

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkiosääntö on hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.6.2011:
Palkkiosääntö 2011

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan, yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymäjohtajan 31.12.2016 allekirjoittama kuntayhtymäjohtajan johtajasopimus.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

OKM on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestämislupia seuraavasti:
Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018 alkaen

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on myöntänyt seuraavat luvat:
Autokoululupa 8.1.2016
ADR-koulutuslupa 11.1.2016

Turvatekniikan keskus Tukes on myöntänyt seuraavat luvat:
Hyväksyntä ajoneuvojen ilmastointilaitealan pätevyyskokeen järjestäjäksi 29.1.2015
Sähköturvallisuustutkintojen järjestämisoikeus 15.3.2010

 

Lukiokoulutuksen järjestämisluvat

OKM on 8.9.2016 tehdyllä päätöksellä myöntänyt koulutuskuntayhtymälle lukiokoulutuksen järjestämisluvan Loimaan kaupunkiin 1.1.2017 lukien:
Lukiokoulutuksen järjestämislupa 2016