Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat ovat kaikille yhteisiä opintoja. Yhteiset tutkinnon osat kuuluvat ammatilliseen perustutkintoon.

Yhteisten tutkinnon osien opinnoista eli YTO-opinnoista saat tärkeitä tietoja ja taitoja, joita tarvitaan

 • työssä
 • jatko-opinnoissa ja
 • yhteiskunnassa.

Yhteisiä tutkinnon osia on yhteensä 35 osp (osaamispistettä)

 • pakolliset opinnot 26 osp (kaikille samat)
 • valinnaiset opinnot 9 osp

Yhteisiä tutkinnon osia opiskellaan kolmesta tutkinnon osasta.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (4 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (1 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (3 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
 • Taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
 • Kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
 • Työelämässä toimiminen (2 osp)

Valinnaiset opinnot opiskelet yhdessä oman ryhmäsi kanssa. Saat vastuuopettajaltasi ja opinto-ohjaajaltasi lisätietoa valinnaisten yto-opintojen suorittamisesta opintojesi aikana. Tarjolla on muun muassa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja vieraan kielen valinnaiskurssit.

Jos olet ilta- tai oppisopimusopiskelija, opinto-ohjaaja tai vastuuopettaja on voinut sopia kanssasi verkkokurssista. Valinnaisopintojen verkkokurssit ovat eNovidassa.