Infopaketti uudelle opiskelijalle

Onnittelut opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa opiskelijaksi Novidaan! Tältä sivulta löydät tärkeimmät ohjeet opintojesi aloittamiseen.

Yhteishaku 2024 

Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostilla. Saat tiedon siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut yhteishaun hakemuksessasi.

Saat Opetushallitukselta sähköpostiviestin, jossa on linkki opiskelupaikan vastaanottamiseen. Ota opiskelupaikka vastaan sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Saat valintapäätöksen aikaisintaan 13.6.2024. Sinun täytyy ilmoittaa opiskelijapaikan vastaanottamisesta viimeistään 27.6.2024.

Jos sinut valitaan opiskelijaksi varasijalta, sinulla on valintapäätöksen jälkeen kaksi (2) viikkoa aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Jos et ole antanut hakulomakkeella lupaa sähköiseen asiointiin, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Jos alaikäinen on ilmoittanut hakulomakkeella huoltajan sähköpostiosoitteen, opiskelijavalinnan tulos tulee myös huoltajalle.

Jatkuva haku 

Saat valintakirjeen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakemuksessasi.

Ota opiskelupaikka vastaan valintakirjeen ohjeen mukaan:

 • Käytä opintopolku.fi-palvelun linkkiä TAI
 • lähetä sähköpostiviesti toimipaikan opintosihteerille.

Ota opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä. Viimeinen päivä lukee valintakirjeessä.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi.

Yhteishaku

Opinnot alkavat ammattiopistossa 8.8.2024. Liedossa klo 9 sekä Loimaalla ja Uudessakaupungissa klo 8. Tarkempaa tietoa aloituksesta ja opinnoista löydät saamastasi valintakirjeestä.

Jatkuva haku (kaikki toimipaikat):  

Jatkuvassa haussa valittu opiskelija aloittaa opintonsa valintakirjeessä ilmoitettujen tietojen mukaan. Aika ja paikka lukevat valintakirjeessä.

Opiskelijaksi ottaminen on ehdollinen siihen saakka, kunnes oppilaitoksessa on tarkistettu valinnan perusteena olleet koulu- ja työtodistuksesi. Ota alkuperäiset koulu- ja työtodistukset mukaasi opintojen alkaessa.

Peruskoulun jälkeiset opinnot ja työkokemus voidaan huomioida tutkinnossasi jo hankittuna osaamisena.

Aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa tutkinnon ammatillisiin osiin tai yhteisiin tutkinnon osiin.

Lue lisää tutkintoon kuuluvista yhteisistä tutkinnon osista.

Lue lisää osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Kun aloitat opintosi, teet yhdessä vastuuopettajasi ja opinto-ohjaajaksi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:n.

HOKS on etenemissuunnitelma,

 • joka perustuu omiin tarpeisiisi ja
 • joka tukee opiskeluasi ja urasuunnitteluasi.

HOKS:ssa otetaan huomioon

 • omat tavoitteesi
 • aikaisempi koulutuksesi
 • työurasi
 • harrastustoimintasi.

Suunnitelma helpottaa opintojen suunnittelua ja etenemisen seuraamista.

Suunnitelmassa

 • määritellään tavoitteet opiskelulle
 • otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen
 • suunnitellaan, mitä opintoja tutkinto sisältää
 • määritellään, milloin, miten ja missä opinnot opiskellaan
 • suunnitellaan milloin, miten ja missä tapahtuu osaamisen osoittaminen ja arviointi
 • suunnitellaan tarvittavaa opiskelun tukea sekä tarvittaessa erityistä tukea
 • laaditaan urasuunnitelma opintojen jälkeiselle ajalle.

Urasuunnittelu on osa opintojasi. Pohdit yhdessä vastuuopettajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa, millaisiin työtehtäviin haluat työllistyä vai suuntaatko valmistumisen jälkeen kenties jatko-opintoihin.

Tavoitteesi vaikuttavat siihen, millaisia valintoja teet, millaisia opintopolkuja valitset tai millä työpaikalla hankit osaamista.

Suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti rakennettu opiskelupolku ja uraohjaus auttavat sinua etenemään kohti unelmiasi niin opintojesi aikana kuin niiden jälkeenkin.

Opintojesi aikana tarkennat suunnitelmasi tavoitteita ja sisältöjä. Opintojesi aikana käyt vastuuopettajasi kanssa HOKS-keskusteluja. HOKS-keskusteluja käydään vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Keskusteluissa tarkastellaan, kuinka opintosi ovat edenneet ja ovatko HOKS:iin kirjatut asiat toteutuneet. Lisäksi keskusteluissa suunnitellaan tulevia opintojasi.

Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen. HOKS laaditaan Wilman HOKS-lomakkeelle.

Voit valmistautua HOKS-keskusteluun muistilistan avulla.

Tutustu opiskelijan muistilistaan ja huoltajan muistilistaan.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa voidaan sopia myös erilaisista valinnaisista tavoitteista, joita voit sisällyttää opintoihisi. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkomaanjakso tai ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät väyläopinnot.

Lue lisää opiskelusta ulkomailla

Lue lisää väyläopinnoista

Opetushallitus seuraa henkilökohtaisten opiskelupolkujen toteutumista palautekyselyin.

Saat henkilökohtaiseen sähköpostiisi linkin ensimmäiseen kyselyyn, kun henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi on laadittu ja hyväksytty, yleensä noin kuukauden kuluessa opintojen alkamisesta.

Kun olet valmistumassa, saat linkin vielä toiseen kyselyyn.

Vastaathan molempiin kyselyihin, koska siten autat oppilaitosta kehittämään toimintaansa.

Kun olet vastaanottanut opiskelupaikkasi, saat ennen opintojesi alkua käyttäjätunnukset Novidan järjestelmiin.

Saat käyttäjätunnukset sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeellasi.

Pidä käyttäjätunnuksesi tallessa! Ota puhelimellasi kuva tunnuksistasi. Tarvitset käyttäjätunnuksia heti ensimmäisenä koulupäivänä.

Saat lisäohjeita tunnuksien käyttämisestä, kun opintosi alkavat. Käyttäjätunnuksilla pääset muun muassa

 • Novidan Wilmaan
 • oppilaitoksen tietokoneille
 • koulun sähköpostiin
 • eNovidan verkkokursseille.

Huomaa, että peruskoulun tunnukset eivät toimi Novidan Wilmassa.

Huoltajan Wilma-tunnukset  

Opiskelijan huoltaja saa Novidan Wilmaan omat tunnukset. Huoltaja saa omat tunnuksensa sen jälkeen, kun vastuuopettaja on vahvistanut huoltajan yhteystiedot. Wilmassa huoltaja voi

 • viestiä opettajien kanssa
 • lukea tiedotteita
 • seurata ja selvittää alaikäisen opiskelijan poissaoloja.

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia toisen asteen oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleville, joilla on pitkä koulumatka.

Kela on julkaissut uuden koulumatkatuen verkkohakemuksen, jolla tuen voi hakea helposti OmaKelassa jo ennen uuden lukuvuoden alkua. Jos opiskelija aloittaa toisen asteen opinnot syksyllä, tuen voi hakea, kun on vastaanottanut opiskelupaikan. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Jos alaikäinen opiskelija ei voi hakea tukea itse, huoltaja voi hakea tuen alaikäisen opiskelijan puolesta.

Lue lisää tuon ehdoista ja tuen hakemisesta Kelan palvelusta (siirryt toiseen palveluun).

Nuori voi saada opintotukea, jos ei saa lapsilisää. Tuen määrään voivat vaikuttaa ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempiesi luona sekä omat tai vanhempiesi tulot. Tutustu opintotukeen nuorille tarkemmin Kelan sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Jos olet aikuinen,  sinulla on erilaisia mahdollisuuksia rahoittaa opintojasi.  Rahoitusmahdollisuudet riippuvat esimerkiksi elämäntilanteestasi ja työhistoriastasi.  Opintoja rahoittavat erilaiset tahot,  joiden verkkosivuilla on ajantasaiset tiedot tuista ja tukien ehdoista.  Tutustu linkkeihin:

 • Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella, jolloin se on opiskelijalle maksutonta.
 • Opintotukea (siirryt toiseen palveluun) voit hakea Kelasta.
 • Tuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta ja sen saamisen edellytyksenä on opintojen päätoimisuus. Kelan kaikki etuudet opintojen aikaiseen rahoitukseen löytyvät pikaoppaasta (siirryt toiseen palveluun).
 • Työttömyysetuutta (siirryt toiseen palveluun) sinulla voi olla mahdollisuus saada omaehtoiseen opiskeluun, jos
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi
  • olet vähintään 25-vuotias
  • olet TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa, ja
  • opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Tuesta on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista. Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi.

Mikäli haet työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten, sinun tulee täyttää TE-toimiston edellyttämät lomakkeet ennen opintojen aloittamista (TEM621-lomake). Opintosihteeri auttaa lomakkeen täyttämisessä ja ohjaa sen tarvittaessa eteenpäin ao. vastuuopettajalle tai opinto-ohjaajalle.

 • Kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea voit saada, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai siellä pysyminen. Ammatillista kuntoutusta tukevat ja järjestävät mm. työeläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela (siirryt toiseen palveluun) ja TE-palvelut.

Kun olet Novidan opiskelija, sinulla on oikeus saada maksuton ja digitaalinen Slice-opiskelijakortti. Kortti on virallinen todistus opiskelustasi Novidassa. Kortilla saat laajat opiskelijaedut ympäri Suomen.

Sinisellä kortilla saat VR:n ja Matkahuollon edut sekä tuhannet muut Slice-opiskelijaedut halki Suomen.

Voit saada sinisen kortin, kun olet päätoiminen opiskelija eli

 • opintosi kestävät ainakin 8 kk
 • sinulla ei ole voimassa olevaa oppisopimusta
 • tavoittelet koko tutkintoa tai osatutkintoa
 • et opiskele työvoimakoulutuksessa, omaehtoisessa koulutuksessa eivätkä opintosi ole työttömyysetuudella tuettua opiskelua
 • opintojesi osa-aikaisuusprosentti 60 tai yli.

Jos opiskelet sivutoimisesti, saat vihreän kortin. Vihreällä kortilla saat muut opiskelijaedut,
mutta et VR:n ja Matkahuollon etuja.

Lue lisää

Perustutkintokoulutus on maksutonta, mutta kustannuksia voi muodostua

 • oppikirjoista
 • muista opiskelumateriaaleista
 • opintokäynneistä
 • koulumatkoista
 • mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista.

Oppivelvollisuus
Opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisuuden piiriin kuuluville eli alle 18-vuotiaana opintonsa aloittavalle opiskelijalle. Oppivelvolliset saavat opiskelutarvikkeet käyttöönsä koulusta opintojensa ajaksi. Opiskelutarvikkeita ovat muun muassa oppikirjat, työvaatteet ja työvälineet.

Opiskelijan, joka aloittaa opinnot yli 18-vuotiaana, täytyy hankkia mahdolliset opiskelutarvikkeensa itse. Tarkemmat tiedot hankittavista tarvikkeista saat vastuuopettajaltasi, kun aloitat opintosi.

Opiskelija voi tallentaa itselleen sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai otteen opintosuorituksista Atomi-palvelusta.