Rehtorit tiedottavat

Esihenkilöiden aloitus Myllykyläntiellä.

Tervetuloa uuteen lukuvuoteen!
Toivottavasti kesälomanne on ollut mieleinen teille kaikille. Joillekin se on tarkoittanut mieleisten asioiden parissa puuhailua, toisille enemmän oman ajan ottamista itselleen. Yhtä kaikki, itsensä voimaantumista ja sitä kautta toki valmistautumista arkeen palaamiseen. Olemme eilen aloittaneet uuden lukuvuoden kuntayhtymässä yhdessä uuteen organisaatioon ja uusiinkin henkilöihin tutustuessa. Kaikkien esihenkilöiden työnkuvat ovat jonkin verran muuttuneet, osan vähemmän ja toisten aika tavalla. Olemme edellisen viikon kukin perehtyneet uusiin toimiimme, mutta aikaa näin suuren muutoksen tapahtuessa tarvitaan varmasti enemmän. Autetaan siis toinen toistamme ja ollaan armollisia pieneen viiveeseen, jonka uudet asiat varmasti nyt tuovat tullessaan.

Käytännössä esihenkilöiden toimenkuvien muuttuminen tarkoittaa myös vastuiden ja valtuuksien menemistä monessa asiassa uusiksi. Siitä syystä kaikki lomakkeisto on päivitetty niiden mukaisiksi. Älkää siis käyttäkö vanhoja ehkä teillä tallessa olevia lomakkeita, vaan hakekaa uudet intrasta tai IMS:stä!

Mukavaa lukuvuoden alkua!
Petri Lähde, johtava rehtori

Uudet järjestyssäännöt
Yleiset järjestyssäännöt sekä asuntolan järjestyssäännöt on päivitetty ja löytyvät linkistä:

Lisätietoa antaa johtava rehtori Petri Lähde

Uusia opiskeluhuollon suunnitelmia
Hyvinvointialueille siirtyminen vuodenvaihteessa 2022-2023 toi meille jonkin verran muutoksia opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltohenkilöstö oli ennen vuodenvaihdetta kaupunkien ja kuntien palkkalistoilla, vuodenvaihteen jälkeen he siirtyivät hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmat ja toimet suunnitellaan jatkossa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa, meillä siis Varhan (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) kanssa. Opetushallitus määräsi koulutuksenjärjestäjät, kunnat ja kaupungit päivittämään omat suunnitelmansa elokuuhun 2023 mennessä ja ottamaan ne käyttöön.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän uudet suunnitelmat ovat:

Lisätietoa antaa johtava rehtori Petri Lähde

Novidan toiminnalliset tavoitteet ja toteutuma 30.6.2023

Novidan toimintaan on asetettu toiminnallisiksi tavoitteiksi oheisen liitteen mukaisia asioita. Vuosi on puolessa välissä toiminnallisesti ja liitteessä on kuvattu myös alkuvuoden aikana ko. tavoitteiden eteen tehtyjä toimenpiteitä.

Lisätietoa antaa johtava rehtori Petri Lähde

Päälliköt tiedottavat

Vaski- ja Ilke-hankkeet edistävät Novidan kestävää kehitystä
Novidan kaksi kestävän kehityksen hanketta, Vaski (Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus) sekä Ilke (Ilmasto- ja kestävyyskasvatus osaksi arkea) tuovat lisää ilmastovastuun tietosisältöä ja asennetta Novidan opiskelijoille ja opettajille. Vaski-hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti ja Ilke vielä ensi vuoden toukokuulle.

Vaski-hankkeessa rakennetaan kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tiekarttaa ammatillisen koulutuksen toimijoille. Kaikkiaan mukana on 61 ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen, joten saamme paljon tietoa myös muiden hyvistä käytännöistä sekä vertaistukea. Tiekartan näet täältä: ThingLink

Novidan osalta keskeistä on, että olemme Vaski-hankkeessa saaneet hiilijalanjäljen laskemisen hyvään vauhtiin. Uudenkaupungin toimipisteessä ollaan jo pitkällä, kun opettaja Jari Mäkelä on laskenut esim. sähkön, lämmityksen, polttoaineiden, hankintojen ja jätehuollon hiilijalanjäljen vuoden 2022 osalta. Loimaalla, Myllykyläntiellä laskentaa on aloittanut Esa Mustalahti, mittausten osalta myös Matti Ylöstalo. Tulosten perusteella näemme, mikä meillä aiheuttaa eniten CO2-päästöjä ja mihin voisimme toiminnallamme vaikuttaa. Hiilijalanjälki-teemaa viedään myös opetukseen.

Ilke-hankkeessa kestävää kehitystä vahvistetaan sekä johtamisessa että pilottialojen opetussisällöissä. Novidaan rakennetaan johtamismalli, jolla tuetaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hiilineutraalisuustiekartan 2021–2035 tavoitteiden toteutumista. Tässä on iso rooli CO2-laskennasta saatavilla tuloksilla ja niiden myötä tehtävillä kehitystoimilla.

Opetussisältöjen kehittämisessä pilottialoina ovat sähkö- ja automaatioala, prosessiteollisuus sekä lukion fysiikka. Hankeopettajien työryhmä on muodostettu näiden alojen opettajista (Mika Kortelainen, Markku Laiho, Tero Lintula, Santtu Mattila, Jari Mäkelä ja Tero Sahla), tukena ovat koulutuspäälliköt. Hankeopettajien työryhmä suunnittelee uusia oppimisympäristöjä, kerää laitehankintoja varten taustatietoa ja pilotoi jatkossa suunnittelemiaan käytännön asennus- ja huoltotöitä sekä laskemisen ja datalukemisen harjoituksia oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöjen keskeiset teemat ovat: Energian säästäminen (tekniset ratkaisut), uusiutuvan energian tuotanto ja kulutusjousto.

Vaski- ja Ilke-hankkeiden koordinaattorina toimii elokuusta alkaen Seija Jylhä. Aiempi hankevetäjä Anneli Frantti siirtyy Turun kaupungille jatkuvan oppimisen pariin. Anneli kiittää hyvää hanketyöryhmää sujuvasta työnteosta ja toivottaa hyvää jatkoa!

Lue lisää hankkeista: Hankkeet | Novida

Ilke- ja Vaski-työryhmä (kuvassa Mika Kortelainen, Kari Valtanen ja Tero Sahla) kävi tutustumassa Turun AMK:n uusiutuvan energian laboratorioon toukokuussa. Taustalla AMK:n opettajat Osmo Huhtala ja Aleksi Heinonen.

Ilke- ja Vaski-työryhmä (kuvassa Mika Kortelainen, Kari Valtanen ja Tero Sahla) kävi tutustumassa Turun AMK:n uusiutuvan energian laboratorioon toukokuussa. Taustalla AMK:n opettajat Osmo Huhtala ja Aleksi Heinonen.

Yleisiä tiedotteita

Novida mukana OKRA-maatalousnäyttelyssä

OKRA-maatalousnäyttely järjestettiin Oripäässä 5.-8.7.2023. Koko näyttelyviikolla OKRAssa vieraili noin 83 000 kävijää. Novidan osastolla riitti kävijöitä koko näyttelyn ajan. Erityisesti heitä kiinnostivat possut sekä tarjolla olleet maistatukset ja vesipullot. Possut ja kepparirata vetosivat etenkin nuorempaan kävijäkuntaan. Myös maistatukset kiinnostivat. Välillä jopa ruuhkaksi asti. Maistateltavana oli coctailpala, joka sisälsi härkäpapupihviä, herne-kuusenkerkkäpyreetä ja mallasleipää. Makuelämysten lisäksi kävijät tutustuivat samalla Novidan koulutustarjontaan. Lisäksi osastolla oli tarjolla tiedon janon lisäksi Novidan etiketillä varustettua lähdevettä.

Osastolla järjestettyjen kilpailujen ja arvontojen myötä uusia Novidan uutiskirjeen tilaajia kertyi noin 250 kappaletta. Uutiskirjeen tilanneiden kesken arvottiin kone- ja tuotantotekniikan alan opiskelijatyönä tehty savustin/grilli. IG-kuvakisa houkutteli Insta-käyttäjiä, mutta valitettavasti kuvakilpailuun osallistuvien tiliasetukset rajoittivat tarkan osallistujamäärän selville saamista.

Osasto näkyi näyttelyalueella erittäin hyvin. Iso kiitos tästä kuuluu kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle, jotka tekivät ison työn näyttelyn järjestämisessä ja mahdollistivat onnistuneen tapahtuman. Tästä on hyvä jatkaa kohti vuoden 2025 OKRAA.

Kuvia ja tapahtumia

Uusia henkilöitä Novidassa

rehtori Santtu Palokangas

koulutuspäällikkö Riitta Mäki

koulutuspäällikkö Petri Järvinen

koulutuspäällikkö Pauli Karihtala

arkistonhoitaja Tarja Huhta

opinto-ohjaaja Heini Leván