Opiskele ammatti

Tervetuloa opiskelemaan lukioon Loimaalle!

Novidan lukio Loimaalla on noin 210 opiskelijan monipuolinen, seutukunnallinen yleislukio. Laaja kurssitarjontamme takaa, että pystymme menestyksekkäästi vastaamaan ylioppilastutkinnon vaatimuksiin. Kurssitarjontaamme täydentää urheilulinja, joka antaa lajissaan valmentautuville nuorille joustavan mahdollisuuden yhdistää urheilu lukio-opiskeluun. Lukiossamme on myös luonnontiedelinja, jossa voi painottua luonnontieteellisten aineiden opiskeluun.

LOPS2021 Opintojakso-opas

LOPS2021 Opetussuunnitelma

Aikuislukion opetussuunnitelma

————-

LUMA-kehittämisyhteisö

Koulumme on liittynyt LUMA-kehittämisyhteisöön. Olemme mukana kehittämässä luma-aineiden (matematiikka, ympäristöoppi, luonnontieteet ja teknologia) opetusta yhdessä muiden oppimisyhteisöjen ja LUMA-keskus Suomi -verkoston toimijoiden kanssa 2021–2024.

————

Miksi lukioon Loimaalle?

Ison lukion edut:

 • noin 220 opiskelijaa, suuri opiskelijamäärä mahdollistaa laajan kurssitarjonnan
 • yleislukio, jonka kurssivalikoimaa täydentävät urheiluvalmennuslinja sekä luonnontieteisiin valmentava linja
 • opiskelijoita koko seudun alueelta: Loimaalta, Alastarolta, Ypäjältä, Mellilästä, Oripäästä ja Pöytyältä
 • laaja valikoima vieraiden kielten opintoja: ranska, saksa, venäjä, espanja, italia
 • laaja valikoima reaaliaineiden kursseja: opiskelijan etu reaaliaineiden ylioppilaskokeisiin valmistautuessa
 • mahdollisuus liikunnan, kuvataiteen ja tekstiilityön lukiodiplomien suorittamiseen
 • alin sisäänottokeskiarvo: 7,2

Meiltä valmistutaan ylioppilaiksi

 • Novidan lukion keskeyttämisprosentti vain noin 1%
 • opiskelijamme valmistuvat ylioppilaiksi kolmessa vuodessa (90%) tai kolmessa tai puolessa vuodessa (97%)!
 • opiskelijamme pääsevät hyviin jatko-opintopaikkoihin

Suuntaudu luonnontieteisiin

 • lukion luonnostiedelinjalaisilla on mahdollisuus tehdä luonnontieteellisten alojen opintoja Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä Turun ammattikorkeakoulussa
 • lisänä koulun oma laaja paikallisten luonnontieteen kurssien valikoima
 • luonnontiedelinjan alin sisäänottokeskiarvo on 8,00

Mahdollisuus aktiiviurheilijalle

 • urheilulinjalla opiskeleva voi yhdistää oman lajivalmennuksensa lukio-opintoihin
 • opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa enintään 7 kurssia omaa valmentautumista
 • linjalle pääseminen edellyttää valtakunnallista tai piirikunnallista tasoa olevaa urheiluharrastusta, lajilisenssiä ja omaa valmentajaa

————–

Tietoa 9-luokkalaiselle

Luokattomassa lukiossa kukin etenee oman tahtinsa mukaisesti

 • lukio-opiskelun kesto opiskelijan määrättävissä 3- 4 vuoden välillä
 • opiskelijan suoritettava vähintään 150 opintopistettä
 • luokattomassa lukiossa kukin etenee oman tahtinsa mukaisesti
 • opiskeltavista kursseista kaikille yhteisiä pakollisia opintoja on 94 / 102 opintopistettä (lyhyt / pitkä matematiikka), loput eli noin 1/3 on valinnaisia opintoja
 • valmistunut opiskelija saa lukion päättötodistuksen ja ylioppilaskirjoitukset suoritettuaan ylioppilastutkintotodistuksen.

Viisi jaksoa vuodessa

 • lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, jotka kukin kestävät 37-39 työpäivää
 • kussakin jaksossa opiskelija opiskelee valintansa mukaisesti 4 – 7 opintojaksoa
 • jakson lopulla on koeviikko, jonka aikana on vain kokeita ja mahdollisia kertaustunteja
 • jokaisen jakson päätyttyä opiskelija ja hänen huoltajansa näkevät kurssien arvosanat Wilmassa

Mitä lukio-opiskelijalta vaaditaan

 • kykyä tehdä työtä
 • omaa vastuuta opintojen etenemisestä, aloitekykyä muutosten tekemiseen
 • tehokasta oman ajankäytön hallintaa
 • 1. vuoden keväällä suunnitelma siitä, mitä aikoo suorittaa ylioppilaskirjoituksissa
 • sosiaalisia taitoja
Urheilulinja

Ajankohtaista Novidassa