Novidan opiskelijapalvelut – oppaat ja yhteystiedot

Opiskelijapalvelut ja yhteystiedot

Opiskelija voi tallentaa itselleen sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai otteen opintosuorituksista Atomi-palvelusta

Lieto

Liedossa opintotoimisto avoinna ma-pe klo 9.00-15.00 osoitteessa Opintie 1, 21420 Lieto, muina aikoina opintosihteeri palvelee puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

opintosihteeri Mia-Maria Toivonen
puh. 044 722 0164, mia-maria.toivonen@novida.fi

Loimaa

Myllykyläntien toimipiste avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

opintosihteeri Tiina Mäkilä, puh. 040 900 8451, tiina.makila@novida.fi

Turuntien toimipiste avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

opintosihteeri Merja Haonperä, puh. 040 900 8452, merja.haonpera@novida.fi

Hämeentien toimipiste avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

opintosihteeri Tuija Ekholm, puh. 040 900 8454, tuija.ekholm@novida.fi

Lukio, Loimaa

Lukiossa opintotoimisto palvelee ma-to klo 8.00-15.00 sekä pe klo 8.00-14.45
osoitteessa Puistokatu 16, 32200 Loimaa

opintosihteeri Kirsi Rantanen, puh. 050 311 4555, kirsi.rantanen@novida.fi

Uusikaupunki

Uudenkaupungin opintotoimisto sijaitsee A-rakennuksen 3. kerroksessa. Avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

opintosihteeri Satu Hakamäki-Niskala, puh. 040 723 0081, satu.hakamaki-niskala@novida.fi

opintosihteeri Nina Schultz, puh. 040 185 2017, nina.schultz@novida.fi

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea ja kannustaa opiskelijaa hänen opinnoissaan, ja tarjota apua kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen avulla opiskelijaa tuetaan löytämään omat vahvuutensa ja saavuttamaan omat ammatilliset tavoitteensa. Opinto-ohjaajat auttavat ja ohjaavat opiskelijaa hänen tulevaisuuteensa vaikuttavissa tärkeissä päätöksissä, mm. valinnaisuuksien ja suuntautumisien tekemisessä, sekä jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Ohjaustyöhön kuuluu esimerkiksi

 • aikaisempien opintojen hyväksiluvut yhteistyössä aineen opettajien kanssa (osaamisen tunnustaminen)
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen yhdessä opiskelijan kanssa
 • jatko-opinnoista tiedottaminen
 • opiskelijahuoltoon liittyvät asiat
 • henkilökohtaiset keskustelut opiskelijan kanssa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät tästä linkistä

Opiskelijan tarvitsemaa erityistä tukea tarjotaan, jos opintojen alussa tai niiden aikana ilmenee erityisen tuen tarve, joka vaikuttaa opintojen etenemiseen. Erityisen tuen suunnittelusta vastaa ammattialan erityisestä tuesta vastaava opettaja ja se tehdään yhdessä opiskelijan ja alaikäisen huoltajan kanssa. Erityisen tuen tarkoituksena on varmistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon suorittaminen. Erityinen tuki koskee perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä Valma koulutusta.

Liedon toimipaikka

koordinoiva erityisopettaja:
Solei Vuortensola, puh. 040 585 7788, solei.vuortensola@novida.fi

ervat:

Sosiaali- ja terveysala
Kaija Mustikkamaa, puh. 044 090 1332, kaija.mustikkamaa@novida.fi

Tekniikan alat
Mika Kortelainen, puh. 040 531 5335, mika.kortelainen@novida.fi

Loimaan toimipaikka

koordinoivat erityisopettajat:

 • Hämeentie: Katja Hakala, puh. 040 131 9494, katja.hakala@novida.fi
 • Lukio: Kirsi Toivola, puh. 040 585 1731, kirsi.toivola@novida.fi
 • Myllykyläntie: Mia Raitanen, puh. 040 630 2059, mia.raitanen@novida.fi
 • Turuntie: Päivi Pentinmäki, puh. 040 573 2233, paivi.pentinmaki@novida.fi

ervat:

Ajoneuvoala
Iiro Aaltonen, puh. 044 090 1287, iiro.aaltonen@novida.fi

Hius- ja kauneudenhoitoala
Anne Koskinen, puh. 040 900 1556, anne.koskinen@novida.fi

Kone- ja tuotantotekniikka
Tuija Mustalahti, puh. 040 900 1553, tuija.mustalahti@novida.fi

Liiketoiminta
Eija Ronkola, puh. 044 090 1222, eija.ronkola@novida.fi

Logistiikka-ala
Tapani Siltanen, puh. 044 766 6932, tapani.siltanen@novida.fi

Maatalousala
Pirkko Teräntö, puh. 040 655 2422, pirkko.teranto@novida.fi

Rakennusala ja talotekniikka
Tommi Valtonen, puh. 044 090 1342, tommi.valtonen@novida.fi

Ravintola- ja catering-ala
Päivi Varjonen, puh. 044 090 1334, paivi.varjonen@novida.fi

Sosiaali- ja terveysala
Lea Karolius, puh. 044 090 1333, lea.karolius@novida.fi

Sähkö- ja automaatioala
Tero Lintula, puh. 044 760 3466, tero.lintula@novida.fi

Tekstiili- ja muotiala, taideteollisuusala
Kirsi Lähde, puh 044 090 1262, kirsi.lahde@novida.fi

Tuva
Katja Hakala, puh. 040 131 9494, katja.hakala@novida.fi

Uudenkaupungin toimipaikka

koordinoivat erityisopettajat:

 • Timo Laitinen, puh. 040 623 6289, timo.laitinen@novida.fi
 • TUVA: Solei Vuortensola, puh. 040 585 7788, solei.vuortensola@novida.fi

ervat:

Ajoneuvoala, logistiikka, kone- ja tuotantotekniikka
Ari Eerikkilä, puh. 040 096 8890, ari.eerikkila@novida.fi

Liiketoiminta
Elina Siivonen, puh. 050 307 6557, elina.siivonen@novida.fi

Prosessitekniikan ala, autoala, logistiikka
Tiina Wikman, puh. 044 095 6357, tiina.wikman@novida.fi

Sosiaali- ja terveysala, cateringala
Hannu Ketonen, puh. 044 051 6573, hannu.ketonen@novida.fi

Opiskelun aikana opiskelija voi kohdata erilaisia asioita, jotka vaikuttavat opiskelumenestykseen. Ongelmat voivat aiheuttaa poissaoloja koulusta, ja tätä kautta eteneminen opinnoissa voi vaikeutua.

Kuraattorin työhön kuuluu opiskelijoiden tukeminen ja auttaminen heidän opiskeluissaan ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattorit tekevät yhteistyötä myös vanhempien, opettajien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Opiskelija voi ottaa yhteyttä, jos

 • koulussa on vaikeaa
 • on masentunut ja ahdistunut
 • raha-asiat ovat sekaisin ja vaarantavat opiskelun
 • on huolia yksityiselämässä
 • on ongelmia päihteiden kanssa ja haluaa muutosta

Kuraattorit pyrkivät osaltaan tukemaan huoltajia ja opettajia heidän kasvatustyössään. Kaikki käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Novidan kuraattorit

Lieto

koulukuraattori Liisa Lähde (vapaalla)
puh. 040 182 4122
liisa.lahde@varha.fi

koulukuraattori Marjaana Perälä (sijainen)
puh. 040 182 4122
marjaana.perala@varha.fi

Loimaa

Hämeentie ja Myllykyläntie:
kuraattori Pirkko-Liisa Marttila
puh. 050 328 3314
pirkko-liisa.marttila@varha.fi
paikalla Myllykyläntiellä: ma, ke ja to
paikalla Hämeentiellä: ti ja pe

Turuntie:
Moonica Juhala-Nuutila,
puh. 044 353 5206,
moonica.juhala-nuutila@varha.fi
paikalla: ma, ti ja ke

Lukio:
Moonica Juhala-Nuutila,
puh. 044 353 5206,
moonica.juhala-nuutila@varha.fi
paikalla perjantaisin

Uusikaupunki

kuraattori Kristiina Kaupinsalo
(kone- ja tuotantotekniikka, ajoneuvoala, prosessiteollisuus, ravintola- ja catering-, rakennus-, logistiikka- sekä sähköala)
puhelut: 040 485 6421
kristiina.kaupinsalo@varha.fi

kuraattori Kirsi Gustafsson
(sosiaali- ja terveysala, liiketoiminta ja tuva)
puhelut: 040 195 6163
kirsi.gustafsson@varha.fi

Koulupsykologin tehtävät voivat liittyä yksittäisen opiskelijan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen tai opiskeluhuollon yhteistyöhön.

Novidan koulupsykologit

Lieto

opintopsykologi Leila Lahti, puh. 040 849 3132, leila.lahti@varha.fi

Loimaa

koulupsykologi Jarna Varho, puh. 050 331 5646, jarna.varho@varha.fi

 • Myllykyläntiellä tiistaisin.
 • Turuntiellä ja lukiolla torstaisin.
 • Hämeentiellä tarvittaessa.

Liedossa

Vastaanotto Opintiellä ilman ajanvarausta maanantaisin ja perjantaisin. Muina aikoina yhteydenotot puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.
terveydenhoitaja Johanna Holm, puh. 050 343 9971, johanna.m.holm@varha.fi

Loimaalla

Myllykyläntien ja Turuntien toimipisteissä ottaa vastaan
terveydenhoitaja Eevamaija Verho, puh. 050 311 4670, eevamaija.verho@varha.fi

Vastaanotto ilman ajanvarausta ja puhelinaika klo 9.30 – 10.30.
Perjantaisin kiireellisissä asioissa yhteys pääterveysasemaan.

 • Myllykyläntiellä:
  maanantaisin klo 8.00-16.00
  tiistaisin klo 8.00-16.00
 • Turuntiellä:
  keskiviikkoisin klo 8.00-16.00
  torstaisin klo 8.00-16.00

Hämeentien toimipisteessä ottaa vastaan
terveydenhoitaja Tiia Reunanen, puh. 050 311 4737, tiia.reunanen@varha.fi

Tavattavissa pääsääntöisesti torstaisin. Puhelinaika klo 10:15 – 11:15

Lukiossa ottaa vastaan terveydenhoitaja Eija Ahonen, puh. 02 761 2327 tai 040 5267271, eija.ahonen@varha.fi. Tavattavissa ma, ke, to ja pe kello 8 alkaen (B002). Puhelinaika ja vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10.15 -11.15.

Uudessakaupungissa

Terveydenhoitajan vastaanottotilat ovat Novidan Uudenkaupungin päärakennuksen (A-rakennus) toisessa kerroksessa.

Vastaanottoajat ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 9.00. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä Uudenkaupungin terveyskeskuksen ajanvarausautomaattiin, puh. 02 8451 2400.

Lääkärin vastaanotto on samassa paikassa kuin terveydenhoitajan vastaanotto. Oppilaitoksemme lääkäri tekee pääsääntöisesti opiskelun aloitukseen liittyviä terveystarkastuksia. Ajanvarauksen lääkärille saa terveydenhoitajalta puh.044 700 6208, puhelinaika 12.00 – 12.30.

Kysy lisää opiskeluterveydenhuollosta terveydenhoitajaltasi tai tule käymään.Oppaat ja ohjeetEtäopiskelutilat